Audiomogelijkheden

Remember Me kan verzen voor u voorlezen of uw eigen voordracht opnemen en afspelen.

Het herhaaldelijk beluisteren van verzen ondersteunt uw leerproces. Het opnemen van uw stem tijdens het voordragen versterkt uw kennis van het vers.

Luisteren naar verzen van een onderwerp

Om te beginnen met het beluisteren van verzen, selecteert u het onderwerp met de verzen die u wilt beluisteren. Door verzen in het onderwerp “Nieuw” te beluisteren, raakt u ermee vertrouwd. Het beluisteren van verzen in het onderwerp “Bekend” frist uw kennis op. Druk op de knop play_arrow Afspelen om het afspelen te starten. Gebruik de knoppen onderaan om het voorlezen te pauzeren, stoppen of een vers over te slaan.

U kunt Remember Me vragen om alle verzen of één enkel vers te herhalen, of het afspelen vertragen in de instellingen (settings Tandwiel) naast de bedieningsknoppen.

Als u de referentie na de bijbeltekst wilt invoegen of de verzen per thema wilt beluisteren, activeert u de bijbehorende instelling onder “Account”.

Beginnen bij het huidige vers

Als u een leerkans voor u hebt liggen, kunt u het afspelen starten door op de knop play_arrow Afspelen in de rechterbovenhoek te drukken. Na terugkeer naar de lijst met verzen blijft het huidige vers nog steeds gemarkeerd als afspelend of gepauzeerd. Door nu op de afspeelknop van de lijst te tikken, begint de app met voorlezen vanaf deze positie in de lijst.

Luisteren tijdens het leren van een vers

Tijdens een leerspel (zie Studeren), leest Remember Me elk woord of elke zin voor die u onthult. U kunt de spraakuitvoer uitschakelen in het instellingenmenu (settings Tandwiel) tijdens het spel.

Opnemen en afspelen van uw eigen voordracht

De leerkansen in uw vak “Vervallen” (zie Teksten herhalen) hebben onderaan een mic Microfoonsymbool. Tik erop om uw voordracht van het vers op te nemen. Door opnieuw op de knop te drukken of de kaart om te draaien, wordt de opname gestopt. Nadat de tekst van het vers is onthuld, wordt het afspelen gestart zodat u gemakkelijk kunt controleren of uw voordracht correct was.

Stem wijzigen

Remember Me maakt gebruik van de tekst-naar-spraak-engine van uw apparaat. Instructies voor het wijzigen van de stem vindt u hier:

Voor Android-apparaten zijn meerdere tekst-naar-spraak-engines beschikbaar, zoals:

Laatst gewijzigd March 18, 2024: typos fixed (a38bc8b)