Gebruikers en accounts

Registreer u als gebruiker en maak een account aan voor uw verzen.

Registreren en inloggen als gebruiker

Op web.remem.me kunt u zich gratis registreren. Nadat u het registratieformulier hebt ingediend, ontvangt u een e-mail met het verzoek uw registratie te bevestigen.

Na registratie kunt u zich aanmelden bij de app door op de knop Inloggen (rechtsboven) te klikken.

Meerdere verzenaccounts

Een account voor uw verzen wordt automatisch aangemaakt bij uw gebruikersregistratie. Taal, accountnaam, herhaalinstellingen, enz. worden ingesteld in de accountinstellingen. Als gebruiker kunt u extra accounts toevoegen, bijvoorbeeld voor uw kinderen of om verzen in een tweede taal te leren. Voor de meeste gebruikers zal één account voldoende zijn. Verzen kunnen niet worden verplaatst tussen accounts. Om verzen te organiseren, zijn tags beter geschikt.

Om een nieuw account toe te voegen, klikt u op het arrow_drop_down pijltje in het menu aan de linkerkant en selecteert u “Nieuw account maken” in het menu.

Importeren van accounts uit eerdere versies

Nadat u een nieuw gebruikersaccount (geïdentificeerd door uw e-mailadres) hebt aangemaakt, kunt u verzenaccounts uit eerdere Remember Me-versies toevoegen. Klik op het arrow_drop_down pijltje in de koptekst van het menu aan de linkerkant en selecteer “Bestaand account toevoegen” in het menu. Voer de naam en het wachtwoord van het oude account in en klik op “Inloggen”. U kunt het bijgevoegde account gebruiken zoals elk ander Remember Me 6 verzenaccount.

Synchronisatie tussen meerdere apparaten

Op apparaten met offline-mogelijkheden is een rond pijlsymbool refresh naast de naam van het huidige account in de linker navigatiebalk te zien. Als het symbool niet zichtbaar is (bijvoorbeeld in een webbrowser), worden de verzen alleen online opgeslagen. Verzen en leervorderingen worden automatisch gesynchroniseerd. Klik op het ronde pijlsymbool om gewijzigde gegevens op een ander apparaat te laden. Als u uw apparaat wilt dwingen om alle gegevens op te halen en te verzenden, houdt u lang ingedrukt op het symbool.

Bewerken en verwijderen van verzenaccounts

Om het momenteel geselecteerde account te bewerken of te verwijderen, selecteert u “Account” in de hoofdnavigatie aan de linkerkant. Klik op het pictogram linksboven (diskette save) om het account na bewerking op te slaan. Om het account te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram delete rechtsboven. Een verwijderd account wordt drie maanden lang opgeslagen in de prullenbak en kan van daaruit worden hersteld.

Bewerken en verwijderen van gebruikers toegang

Als u uw gebruikersaanmelding wilt bewerken of verwijderen, gaat u naar de accountnavigatie (arrow_drop_down pijltje in de koptekst van het menu aan de linkerkant) en selecteert u “Gebruiker”. Om uw e-mailadres te wijzigen, voert u het nieuwe adres en het huidige wachtwoord in en klikt u op “Opslaan”. Om uw gebruikerstoegang tot remem.me volledig te verwijderen, moeten eerst alle verzenaccounts worden verwijderd. Voer vervolgens het huidige wachtwoord in en klik op het prullenbakpictogram delete in het gebruikers dialoogvenster.

Laatst gewijzigd March 22, 2024: password reset section moved (304fad6)