Dit is de multi-page printable view van deze sectie. Klik hier om te printen.

Terug naar normale view van deze pagina.

Hoe Remember Me te gebruiken

Informatie over het beheren, onthouden en delen van bijbelverzen met de bijbelmemorisatie-app Remember Me.

1 - Wat is er nieuw in Remember Me 6?

Remember Me 6 tilt het memoriseren van de Bijbel naar een hoger niveau.

Als u informatie zoekt over eerdere versies van Remember Me, bezoek dan de help pagina’s van Remember Me 5 en eerdere versies.

Als u verzen moet herstellen na het bijwerken, zie dan dit gebruikersforum bericht.

Gemakkelijker in gebruik

Remember Me 6 legt de nadruk op de metafoor van geheugenkaarten. De kaarten verplaatsen zich tussen de Nieuw, In afwachting en Gememoriseerd vakken. De kaart van een vers is het startpunt om te bestuderen en te herzien. De metafoor van de kaarten helpt om de basisprocessen intuïtiever te begrijpen.

Meer veelzijdigheid

Gevorderde gebruikers met honderden verzen kunnen hun verzamelingen van verzen op meer manieren groeperen en filteren door middel van aanpasbare labels. Visuele gebruikers profiteren van het toevoegen van afbeeldingen aan hun verzen. Meertalige gebruikers kunnen de referentie en passage in verschillende talen beluisteren.

Eén uniforme ervaring

De nieuwe versie van de app zorgt voor een uniforme gebruikerservaring op alle apparaten, omdat het dezelfde softwareframework gebruikt voor alle platforms. De app en het softwareframework zijn open source.

2 - Vijf stappen om te onthouden

Bijbelverzen onthouden met de app Remember Me. Pas de basisprincipes van het memoriseren van de Bijbel toe in uw dagelijks leven.

1 Voeg een Bijbelvers toe.

De bijbel-app Remember Me biedt verschillende mogelijkheden om Bijbelteksten op uw apparaat op te slaan. U kunt

 • een willekeurige tekst handmatig invoeren
 • een vers ophalen uit verschillende bijbelversies
 • collecties Bijbelverzen downloaden van andere gebruikers.

2 Onthoud een vers.

Het onthouden van een Bijbelvers is leuk als u verschillende methoden gebruikt.

 • Luister ernaar
 • Verberg willekeurige woorden
 • Maak er een puzzel van
 • Toon de eerste letters of regels van lege woorden.
 • Schrijf de eerste letter van elk woord

3 Gebruik thema’s en afbeeldingen.

Niet iedereen is goed in het onthouden van getallen, en dat hoeft ook niet om een tekst uit het hoofd te leren. Voeg een thema of afbeelding toe aan uw vers en het zal u helpen het juiste vers uit het hoofd te herinneren.

4 Herhaal de gememoriseerde verzen.

Zodra u een vers uit het hoofd hebt geleerd, verschijnt het in het vakje “Actueel”, zodat u het kunt bekijken. Start een serie flash-kaarten voor toetsing. Zeg het Bijbelse geheugenvers hardop, draai de kaart om en controleer of u het goed onthouden hebt.

Spaced Repetition zorgt ervoor dat u regelmatig nieuw gememoriseerde verzen herziet, maar ook bekende verzen niet vergeet.

5 Benut de tijd optimaal.

Profiteer van elk moment. De beste bijbel memoriseer apps werken omdat u de twee minuten tijdens het tandenpoetsen kunt gebruiken om te memoriseren. Houd de app bij u en gebruik hem tijdens die natuurlijke onderbrekingen in het leven.

3 - Gebruikers en accounts

Registreer u als gebruiker en maak een account aan voor uw verzen.

Registreren en inloggen als gebruiker

Op web.remem.me kunt u zich gratis registreren. Nadat u het registratieformulier hebt ingediend, ontvangt u een e-mail met het verzoek uw registratie te bevestigen.

Na registratie kunt u zich aanmelden bij de app door op de knop Inloggen (rechtsboven) te klikken.

Meerdere verzenaccounts

Een account voor uw verzen wordt automatisch aangemaakt bij uw gebruikersregistratie. Taal, accountnaam, herhaalinstellingen, enz. worden ingesteld in de accountinstellingen. Als gebruiker kunt u extra accounts toevoegen, bijvoorbeeld voor uw kinderen of om verzen in een tweede taal te leren. Voor de meeste gebruikers zal één account voldoende zijn. Verzen kunnen niet worden verplaatst tussen accounts. Om verzen te organiseren, zijn tags beter geschikt.

Om een nieuw account toe te voegen, klikt u op het arrow_drop_down pijltje in het menu aan de linkerkant en selecteert u “Nieuw account maken” in het menu.

Importeren van accounts uit eerdere versies

Nadat u een nieuw gebruikersaccount (geïdentificeerd door uw e-mailadres) hebt aangemaakt, kunt u verzenaccounts uit eerdere Remember Me-versies toevoegen. Klik op het arrow_drop_down pijltje in de koptekst van het menu aan de linkerkant en selecteer “Bestaand account toevoegen” in het menu. Voer de naam en het wachtwoord van het oude account in en klik op “Inloggen”. U kunt het bijgevoegde account gebruiken zoals elk ander Remember Me 6 verzenaccount.

Synchronisatie tussen meerdere apparaten

Op apparaten met offline-mogelijkheden is een rond pijlsymbool refresh naast de naam van het huidige account in de linker navigatiebalk te zien. Als het symbool niet zichtbaar is (bijvoorbeeld in een webbrowser), worden de verzen alleen online opgeslagen. Verzen en leervorderingen worden automatisch gesynchroniseerd. Klik op het ronde pijlsymbool om gewijzigde gegevens op een ander apparaat te laden. Als u uw apparaat wilt dwingen om alle gegevens op te halen en te verzenden, houdt u lang ingedrukt op het symbool.

Bewerken en verwijderen van verzenaccounts

Om het momenteel geselecteerde account te bewerken of te verwijderen, selecteert u “Account” in de hoofdnavigatie aan de linkerkant. Klik op het pictogram linksboven (diskette save) om het account na bewerking op te slaan. Om het account te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram delete rechtsboven. Een verwijderd account wordt drie maanden lang opgeslagen in de prullenbak en kan van daaruit worden hersteld.

Bewerken en verwijderen van gebruikers toegang

Als u uw gebruikersaanmelding wilt bewerken of verwijderen, gaat u naar de accountnavigatie (arrow_drop_down pijltje in de koptekst van het menu aan de linkerkant) en selecteert u “Gebruiker”. Om uw e-mailadres te wijzigen, voert u het nieuwe adres en het huidige wachtwoord in en klikt u op “Opslaan”. Om uw gebruikerstoegang tot remem.me volledig te verwijderen, moeten eerst alle verzenaccounts worden verwijderd. Voer vervolgens het huidige wachtwoord in en klik op het prullenbakpictogram delete in het gebruikers dialoogvenster.

4 - Bijbelverzen beheren om te memoriseren

Bijbelverzen ophalen uit online bijbels of een andere tekst toevoegen en bewerken om uit het hoofd te leren. Uitstellen, verwijderen of herstellen van bijbelstudiekaarten.

Een vers toevoegen

Selecteer het tabblad “Nieuw” en druk op de knop “+” onderaan het scherm om het formulier te openen. Vul de referentie en het passage in en tik op de linkerbovenknop (save symbool van de schijf) om het vers op te slaan. Het vers verschijnt nu in uw inbox.

Een passage uit een online bijbel halen

Bij het toevoegen of bewerken van een vers, tik op de uitklapknop arrow_drop_down van het “Bron” veld om de lijst met beschikbare bijbelversies te openen, of typ een bijbelafkorting (bijv. NBV) in het “Bron” veld.

Als Remember Me de referentie herkent (bijv. 1 Joh 3:16 of 1 Johannes 3:1-3) als een bijbelpassage en de bron (bijv. NBV) als een online bijbelversie, wordt een knop weergegeven met een symbool menu_book bijbel. Een uitklapknop format_list_numbered maakt het mogelijk de passage op te halen met of zonder versnummers. Als u op de Schrift-knop drukt, opent Remember Me de website van de online bijbel en biedt u aan om te plakken paste de passage in de applicatie. U kunt extra regelafbrekingen toevoegen of andere aanpassingen maken en het vers opslaan (zie hierboven).

Een vers kopiëren vanuit een bijbel-app

De meeste bijbel-apps voor mobiele apparaten bieden de mogelijkheid om verzen te delen met andere apps. Markeer de vers in de bijbel-app, selecteer “Delen” en selecteer Remember Me uit de lijst met apps. Remember Me opent de vers-editor en vult de referentie, de tekst en de bron in (indien verstrekt door de bijbel-app). Druk op de knop Opslaan om het vers toe te voegen aan uw verzameling nieuwe bijbelverzen.

Een vers bewerken

Als u een vers aanraakt dat in een van de drie vakken verschijnt (Nieuw, Actueel, Bekend), wordt het weergegeven als een flitskaart. U kunt het bewerken door op het potloodsymbool in de bovenste balk te tikken.

U kunt een passage opsplitsen in meerdere studiegedeelten door regelafbrekingen toe te voegen.

Een afbeelding toevoegen

Bij het bewerken van een vers (zie hierboven), kunt u een afbeelding toevoegen die als achtergrond voor de memokaart wordt gebruikt voor het vers. U kunt eenvoudigweg het internetadres (URL) van een beschikbare afbeelding online invoeren in het “URL van afbeelding” veld onderaan het scherm. Voor uw gemak is er een knop image afbeelding aan de rechterkant om afbeeldingen te zoeken op Unsplash.com. Tik op de naam om meer te weten te komen over de fotograaf en tik op de afbeelding om het afbeeldingsadres in het formulierveld in te voegen. Alleen foto’s van Unsplash.com worden opgenomen in openbare versverzamelingen.

Tik op de linkerbovenknop (save schijfsymbool) om het vers op te slaan met de bijgevoegde afbeelding.

Verzen verplaatsen, uitstellen of verwijderen

Selecteer de verzen door op hun badge te tikken (afgeronde vierkant links) en open het rechtermenu (drie punten). Dit biedt de mogelijkheid om de geselecteerde verzen naar een ander vak te verplaatsen, hun uitgestelde datum te wijzigen of ze te verwijderen.

Verwijderde verzen herstellen

Recent verwijderde verzen kunnen online worden hersteld vanuit de prullenbak.

5 - Studeren en herzien

Spelletjes en een intelligent herhalingssysteem helpen je om te memoriseren en te onthouden.

Het leerproces

De te memoriseren verzen bewegen tussen de vakjes “Nieuw”, “Actueel” en “Bekend”. U kunt de volgorde van een vakje wijzigen door op het actieve tabblad te tikken .

Vakjes:inbox
Nieuw
check_box_outline_blank
Actueel
check_box
Bekend
Acties:1. Studeren2. Toewijden3. Herzien
teksten
4. Afspelen5. Herzien
verwijzingen
Knoppen:schoollaunchcheck
 1. Studeren van nieuwe verzen.
 2. Toewijding aan een vers verplaatst het naar het vakje “Actueel”.
 3. Herzien van teksten van verzen.
 4. Correct afspelen van een vers verplaatst het naar het vakje “Bekend”.
 5. Herzien van verwijzingen van willekeurig geselecteerde verzen.

Studeren

Nadat een vers aan het systeem is toegevoegd, kan het worden bestudeerd met verschillende soorten spellen. Om te beginnen met studeren, tik op het vers en het school symbool voor studie.

wb_cloudy Verhullen: Verberg enkele woorden en probeer het vers op te zeggen door de ontbrekende woorden vanuit uw geheugen aan te vullen. Tik op een verwarrend woord om het te onthullen.

extension Puzzel: bouw het vers door op het juiste woord te tikken.

subject Uitlijnen: toont lege regels of eerste letters door op het pictogram aan de linkerkant te tikken (op de onderste balk). Ga verder door op plus_one (+woord) of playlist_add (+regel) te tikken. Probeer het woord of de regel op te zeggen voordat u deze onthult.

keyboard Schrijven: bouw het vers door de eerste letter van elk woord te schrijven.

Nadat het vers is gememoriseerd, schuift u het tabblad naar rechts om het naar de lijst “Actueel” te verplaatsen. Vanaf nu neemt het vers deel aan het herhalingsproces.

Herzien van teksten

Selecteer het vakje “Actueel”. Als u de volgorde van de verzen wilt wijzigen, tik dan nogmaals op “Actueel”. Er zijn 3 manieren om een herziening te starten:

omlijnde kaarten

Start een herziening van meerdere kaarten.

Door op een vers te tikken

Start een herziening van slechts één kaart.

Door op een vers te drukken

Opent de kaart aan de tekstzijde.

Wanneer de referentie en het onderwerp worden weergegeven, zeg dan het vers uit het hoofd op en draai dan de kaart om te controleren of u het juist had. Als u liever het vers regel voor regel opzegt (om regelovergangen te bewerken, zie Verzen toevoegen en bewerken, tik dan op het pictogram rule in de rechterbenedenhoek voor elke regel.

Als u een beetje hulp nodig heeft om te beginnen, houd dan de kaart ingedrukt om een hint te krijgen. (U kunt een kaart overslaan door deze omlaag te schuiven.)

Als u het vers correct hebt onthouden, schuift u het naar rechts om het naar het vakje “Bekend” te verplaatsen. Hierdoor wordt het niveau van het vers met 1 verhoogd (tot het herhalingslimiet in de accountinstellingen is bereikt). Als het niet helemaal correct was, schuift u het naar links. Hierdoor wordt het niveau van het vers teruggezet naar 0. Dit kan een beetje ontmoedigend klinken, maar het is erg belangrijk voor de herhalingsfrequentie van het vers. Verzen met lage niveaus worden vaker herhaald. Dit helpt bij het versterken van het geheugen van een vers voordat het wordt vergeten. Geleidelijke herhaling zorgt ervoor dat uitdagende teksten vaak worden herhaald, maar dat bekende teksten niet worden vergeten.

Herzien van verwijzingen

Als u alleen de referenties van de vandaag herziene teksten wilt herzien, tik dan op het label “Vandaag beoordeeld”, voordat u begint. Selecteer het vakje “Bekend”, stel de volgorde in op “willekeurig” en tik op de knop met het pictogram van volle kaarten onderaan.

Remember Me schudt de kaarten en presenteert uw teksten. Probeer de referentie uit het hoofd op te zeggen en draai dan de kaart om te controleren of u het juist had. Als dat zo is, schuift u de kaart naar rechts. Als dat niet het geval is, schuift u het naar links. De app zal de kaart tijdens de herhalingsessie teruggeven totdat u deze onthoudt.

U kunt een kaart overslaan door deze omlaag te schuiven. In tegenstelling tot de herziening van teksten, houdt de app geen rekening met uw herhalingsvoortgang. Deze revisiemodus lijkt meer op een quiz die u af en toe moet doen om uw kennis van de referenties bij te werken.

6 - Groeperen en filteren op tags

Het selecteren en deselecteren van tags stelt u in staat om verzen te verbergen, weergeven en filteren zoals u wilt.

Snelle filtering: Tik op een tag in het menu visibility aan de rechterkant om exclusief de bijbehorende verzen weer te geven. Houd het lang ingedrukt om het uit te sluiten.

Een tag maken of bewerken

Selecteer “Tags bewerken” in het hoofdmenu aan de linkerkant om een tag te maken, bewerken of verwijderen. Recent verwijderde tags kunnen online worden hersteld uit de prullenbak.

Tags toewijzen aan verzen

Selecteer één of meerdere verzen door op hun badge te tikken (ronde vierkantje links). Tik op het tag-icoon label in het contextmenu bovenaan. Vink de tags aan die u aan de geselecteerde verzen wilt toewijzen, schakel de tags uit die u van de geselecteerde verzen wilt verwijderen en tik op de knop om de wijzigingen op te slaan (diskette-icoon save).

Verzen filteren op tag

De zichtbaarheid van verzen gegroepeerd op tags wordt ingesteld in het tagpaneel aan de rechterkant (zie hierboven). U kunt de status van tags/groepen wijzigen door erop te tikken of erop te drukken. De pictogrammen hebben de volgende betekenissen:

visibility_off Doorgestreepte oog: verzen met deze tag zijn altijd verborgen.

visibility Omlijnd oog: verzen met deze tag zijn zichtbaar tenzij sommige tags in exclusieve modus staan.

visibility Vol oog: verzen met deze tag zijn zichtbaar en alle andere verzen zijn verborgen.

Enkele automatische filters en filterinstellingen zijn beschikbaar:

visibility Vandaag beoordeeld: Deze filter filtert verzen die vandaag zijn herzien (afhankelijk van andere filterinstellingen).

apps Alle verzen: door deze optie aan te tikken, worden de modi van de tags gewijzigd zodat alle verzen zichtbaar zijn.

label_off Verzen zonder tag: door deze optie aan te tikken, worden de modi van de tags gewijzigd zodat alleen verzen zonder tag zichtbaar zijn.

Alle verzen in één lijst

In sommige situaties kan het handig zijn om alle verzen in dezelfde lijst te bekijken, bijv. om uw volledige verzameling naar een bestand te exporteren (zie hieronder). U kunt dit bereiken in het zichtbaarheidsvenster aan de rechterkant door de vakjes layers uit te schakelen en de automatische filter apps “Alle verzen” te selecteren.

Verzen exporteren/importeren als bestand (CSV)

Open het extra menu (more_vert drie punten, alleen mobiele app) in de zichtbaarheidsbalk visibility aan de rechterkant en selecteer “Exporteren naar bestand”. Hierdoor wordt een nieuw bestand in CSV-formaat gecreëerd met de momenteel weergegeven verzen. U kunt het geëxporteerde bestand delen met andere apps om het op te slaan of naar iemand anders te sturen. CSV-bestanden kunnen worden geopend met spreadsheetprogramma’s.

Als u de optie “Importeren uit bestand” kiest, kunt u verzen laden vanuit een bestand dat op uw apparaat is opgeslagen.

7 - Verzamelingen importeren en delen

Profiteer van openbare versverzamelingen en deel uw eigen verzamelingen met anderen.

Een versverzameling is een gepubliceerd label samen met zijn verzen.

Een versverzameling vinden

Selecteer “Verzamelingen” in het linkermenu van de app en gebruik de search zoekfunctie om te vinden waar u naar op zoek bent. Tik op een verzamelkaart om meer details te zien, en tik op het download symbool in de balk rechtsboven om de verzen van de verzameling naar uw account te importeren. Een label met de naam van de verzameling maakt de nieuwe verzen onderscheidend van uw andere verzen.

Een versverzameling publiceren en delen

Selecteer “Verzamelingen” in het linkermenu van de app en tik op de publicatieknop publish (upload-pictogram rechtsboven) om een lijst te zien van alle labels die aan verzen zijn gekoppeld. Een doorgestreept wereldsymbool public_off betekent dat het label en zijn verzen niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers.

Tik op een label en voer een beschrijving van uw verzameling in het formulier in dat verschijnt. Om een publicatie te annuleren of een eerder gepubliceerde verzameling in te trekken, tikt u op het doorgestreepte wereldsymbool onderaan het formulier. Alle details van de publicatie worden verwijderd en de verzen worden verborgen voor andere gebruikers. Wanneer u klaar bent om te publiceren, tikt u op het gemarkeerde wereldsymbool public onderaan het formulier. Alle details van de publicatie worden opgeslagen en de verzameling verschijnt vanaf nu in de zoekresultaten van andere gebruikers.

Uw versverzameling insluiten op uw website

Omdat Remember Me 6 ook beschikbaar is als webapplicatie, kunt u een verzameling of een vers van een verzameling insluiten op uw website. Bezoekers van uw website kunnen dan de games en leerkansen van Remember Me rechtstreeks op uw website gebruiken. Het enige wat u hoeft te doen is een iframe-element met het adres van uw eigen versverzameling op web.remem.me in uw HTML-code te plaatsen, bijvoorbeeld:

<iframe 
  src="https://web.remem.me/collections/407966087235984" 
  style="border:none;" 
  width="320" height="480" 
  title="Onze versverzameling">
</iframe>

wat resulteert in het volgende:

8 - Audiomogelijkheden

Remember Me kan verzen voor u voorlezen of uw eigen voordracht opnemen en afspelen.

Het herhaaldelijk beluisteren van verzen ondersteunt uw leerproces. Het opnemen van uw stem tijdens het voordragen versterkt uw kennis van het vers.

Luisteren naar verzen van een onderwerp

Om te beginnen met het beluisteren van verzen, selecteert u het onderwerp met de verzen die u wilt beluisteren. Door verzen in het onderwerp “Nieuw” te beluisteren, raakt u ermee vertrouwd. Het beluisteren van verzen in het onderwerp “Bekend” frist uw kennis op. Druk op de knop play_arrow Afspelen om het afspelen te starten. Gebruik de knoppen onderaan om het voorlezen te pauzeren, stoppen of een vers over te slaan.

U kunt Remember Me vragen om alle verzen of één enkel vers te herhalen, of het afspelen vertragen in de instellingen (settings Tandwiel) naast de bedieningsknoppen.

Als u de referentie na de bijbeltekst wilt invoegen of de verzen per thema wilt beluisteren, activeert u de bijbehorende instelling onder “Account”.

Beginnen bij het huidige vers

Als u een leerkans voor u hebt liggen, kunt u het afspelen starten door op de knop play_arrow Afspelen in de rechterbovenhoek te drukken. Na terugkeer naar de lijst met verzen blijft het huidige vers nog steeds gemarkeerd als afspelend of gepauzeerd. Door nu op de afspeelknop van de lijst te tikken, begint de app met voorlezen vanaf deze positie in de lijst.

Luisteren tijdens het leren van een vers

Tijdens een leerspel (zie Studeren), leest Remember Me elk woord of elke zin voor die u onthult. U kunt de spraakuitvoer uitschakelen in het instellingenmenu (settings Tandwiel) tijdens het spel.

Opnemen en afspelen van uw eigen voordracht

De leerkansen in uw vak “Vervallen” (zie Teksten herhalen) hebben onderaan een mic Microfoonsymbool. Tik erop om uw voordracht van het vers op te nemen. Door opnieuw op de knop te drukken of de kaart om te draaien, wordt de opname gestopt. Nadat de tekst van het vers is onthuld, wordt het afspelen gestart zodat u gemakkelijk kunt controleren of uw voordracht correct was.

Stem wijzigen

Remember Me maakt gebruik van de tekst-naar-spraak-engine van uw apparaat. Instructies voor het wijzigen van de stem vindt u hier:

Voor Android-apparaten zijn meerdere tekst-naar-spraak-engines beschikbaar, zoals:

9 - Beheer van gebedskaarten en devoties

Remember Me-boxen helpen bij het beheren van gebedskaarten en andere teksten die u regelmatig wilt lezen of beluisteren.

Maak een gebedsaccount aan

Maak een apart account aan voor teksten die u regelmatig wilt lezen in plaats van te memoriseren. Aangezien referenties waarschijnlijk een minder belangrijke rol spelen, kunt u bij het instellen van het account de optie “Thematisch leren” selecteren.

Gebeden/devoties toevoegen

U kunt teksten toevoegen in het “Nieuw” vak of een collectie teksten importeren vanuit “Collecties”. Het is handig om enige vorm van nummering als referentie toe te voegen. Bijvoorbeeld, als u een lange collectie gebeden opdeelt in afzonderlijke gebedskaarten - zoals de boeken van Stormie Omartian - kunnen de referenties 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, etc. zijn. Referenties worden gebruikt om de kaarten te classificeren. Het is ook handig om aan elke gebedskaart een thema toe te voegen.

Dagelijks bidden

Sorteer de gebeden op thema of referentie (alfabetisch) door nogmaals op het tabblad “Nieuw” te tikken. Het is het beste om de gebeden hardop en in uw eigen dialect of woorden te zeggen. Op deze manier kunnen zelfs voorgekauwde gebeden een persoonlijk gesprek met God worden. Schrijf de indrukken en gedachten die tijdens het gebed belangrijk voor u zijn onder de tekst (zie Vers bewerken). Zo wordt uw gebedsaccount ook uw gebedsdagboek en weerspiegelt het een deel van uw communicatie met God. Verplaats het gebed na uw dagelijkse devotie naar het “Actueel” vak om uw voortgang in het gebed bij te houden. Het “Bekend” vak is niet nodig voor de gebeden.

Hergebruik van een gebedscollectie

Als u een collectie gebeden opnieuw wilt gebruiken nadat u deze hebt voltooid, selecteer dan een gebed (raak de badge links aan), selecteer vervolgens “Alles selecteren” en verplaats de hele collectie opnieuw naar het “Nieuw” vak.

10 - Donaties

Remember Me is een publicatie van Poimena, een non-profitorganisatie die gratis diensten biedt voor spirituele groei.

Oprichters

Poimena werd opgericht door Rev. Peter Schaffluetzel en Rev. Regula Studer Schaffluetzel.

Adres

Poimena
Kirchstrasse 1
8497 Fischenthal
Zwitserland

Bankoverschrijving

Gebruik de volgende informatie om een donatie per bankoverschrijving te doen. Voeg uw e-mailadres toe aan het overschrijvingsbericht zodat we u kunnen bedanken.

Naam van de bank:Raiffeisen, Zwitserland
Begunstigde:Poimena
SWIFT-code (BIC):RAIFCH22XXX
IBAN-nummer:CH74 8080 8006 2918 4731 8

PayPal/creditcard

Als u liever PayPal of een creditcard gebruikt om te doneren, gebruik dan de onderstaande knop.