Nápověda


Pět kroků k zapamatování

Memorování biblických veršů pomocí aplikace Remember Me. Uplatňujte základní principy učení se Bibli nazpaměť v každodenním životě.

Last modified January 1, 2023: title edited (b68301e)